Informace o nás

 

Hlavní náplní naší činnosti je podporovat a rozvíjet zahrádkářskou činnost, hájit zájmy svých členů a podílet se na popularizaci zahrádkaření. Aktivně se podílet na tvorbě krajinného vzhledu a ochraně životního prostředí a v neposlední řadě, také vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek.

Historie

 

V 60. letech minulého století základní organizace ČZS Košťálov navázala na činnost okrašlovacího a ovocnářského spolku.

V roce 1965 organizace založila 1. zahrádkářskou osadu ve spodní části obce. Osada měla v té době 13 zahrádek na celkové ploše 6.500 m2. Od roku 1999 je větší část (5.442 m2) ve vlastnictví ZO ČZS Košťálov. Zahrádkáři mají jednotlivé pozemky dlouhodobě pronajaté nájemní smlouvou.

V roce 1982 se podařilo založit 2. zahrádkářskou osadu v centru obce. Nejprve s počtem 16 zahrádek o dva roky později byla rozšířená na 23 pozemků na ploše 18.455 m2. Od roku 2004 jsou zahrádky ve vlastnictví jednotlivých členů a spoluvlastnictví společných pozemků.

Činnost organizace je realizována v souladu se stanovami Českého zahrádkářského svazu a osadními řády.